اهداف ·       آموزش دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (واحد آموزشی)

·        انجام پروژه های علمی و پژوهشی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

·        اندازه گیری عناصر سنگین (pb، cd، Ni، Fe و cu) در نمونه های خاک، گیاه و آب

·        اندازه گیری مشخصات فیزیکی و شیمیایی چون کربن آلی، ازت، فسفر، پتاسیم، آهک، چگالی ظاهری، بافت، کلسیم و منیزیم در نمونه های خاک  و گیاه

·        اندازه گیری پارامترهایی چون فسفات، پتاسیم و نیترات در آب

تجهیزات دستگاه جذب اتمی – هات پلیت مگنت (استیرر) – هیتر مگنت – سمپلر – رطوبت سنج – تنسیومتر – هود – دستگاه آب مقطر گیری – شیکر – EC متر – pH متر – آون – ترازو – اجاق ازمایشگاهی – اسپکتروفتومتر – دستگاه عصاره گیری – سمپاش تلمبه ای – کپسول گاز اکسیژن – کپسول نیتروژن – کپسول استیلن – کپسول هوا – سیلندر گاز آرگون – شیکر بالن – دسیکاتور – دستگاه هیدرید – دستگاه هضم ۶ خانه – دستگاه کجلدال – دستگاه التراسونیک – فلیم فتومتر – کوره الکتریکی – بنماری