اهداف ·       آشنایی با وسایل و ابزار بهره برداری جنگل

·       تجهز و پشتیبانی عملیات قطع و تبدیل در جنگل

·       نمایش، آموزش و نگهداری وسایل ایمنی کار در جنگل

·        آموزش نرم افزارهای مهندسی جنگل

تجهیزات اره موتوری – اره برقی – اره هرس – تیرفور – رطوبت سنج – دستگاه باران ساز – میز نور – تراز دوربین – قطب نما – تراز افقی – متر پارچه ای ۳۰ و ۵۰ متری – شاخص تاشو چوبی – شاخص کشویی فلزی – ژالون فلزی