اهداف ·       آموزش دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (واحد آموزشی)

·        انجام پروژه های علمی و پژوهشی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

·        آنالیز شیمیایی مواد مختلف لیگنوسلولزی

 

تجهیزات pH متر- اسپکتروفتومتر- اولتراسونیک – آون- بن ماری- بن ماری شیکر دار- پمپ خلا- ترازوی دیجیتال-دستگاه آب مقطر­گیری- دسیکاتور- سانتریفیوژ- شوف بالن- شیکر ارلن- کوره الکتریکی- مخلوط کن- هات پلیت مگنت (استیرر) – همزن- هیتر سه خانه