اهداف ·       آموزش دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (واحد آموزشی)

·        انجام پروژه های علمی و پژوهشی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

·        فناوری برش و ماشین کاری

 

تجهیزات اره فلکه ۸۰، اره فلکه ۶۰، دستگاه ۵ کاره، دستگاه دور کن، دستگاه رنده چوب، دستگاه فرز، دستگاه پرس تخته، پمب باد، دستگاه آسیاب چوب، الک شیکر، دستگاه گنده گی، دستگاه فارسی بر، کپسول آتشنشانی، اره موئی  برقی