اهداف ·       آشنایی با ابزار و تجهیزات علوم مکانیک خاک

·       پشتیبانی کارهای پژوهشی و پایان نامه های مرتبط با علوم مکانیک خاک

·       آموزش نرم افزارهای مرتبط با مهندسی علوم خاک

·        بروز رسانی روش ها و تکنیک هایی که در بخش جنگل کاربرد دارد و ارائه پیشنهادهای اجرایی به سازمان های مرتبط

تجهیزات الک ۸ اینچ – دستگاه شیکر برقی – دستگاه بارگذاری – دستگاه CBR – قالب تورم گچ – قالب تراکم – چکش ۵/۵ پوندی