اهداف ·       آشنایی دانشجویان کارشناسی با ادوات آزمایشگاهی

·       اندازه­گیری خواص مکانیکی چوب و فرآورده­های مرکب چوب (تست خمش، فشار، کشش، ضربه و …)

·       تعیین ویژگی­های ریزساختاری مواد لیگنوسلولزی

·        تعیین خواص فیزیکی مواد لیگنوسلولزی (درصد رطوبت، جذب آب ، دانسیته و …)

 

تجهیزات آون – میکروسکوپ – دستگاه تست مکانیکی چوب- دستگاه تست ضربه چوب – میکروتوم

اره مویی برقی