اهداف پژوهشکده اکوسیستم های خزری 

 

  • انجام طرح ها و پروژه های علمی، کاربردی و بنیادی در زمینه های مختلف اکوسیستم های خزری
  • همکاری علمی و تحقیقاتی با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها و دستگاه های اجرایی
  • همکاری در تکمیل پایان نامه ها  و رساله ها در راستای اهداف پژوهشی پژوهشکده
  • برگزاری کارگاه های علمی – تخصصی برای اساتید، کارشناسان و دانشجویان
  • برگزاری همایش های علمی و تخصصی در خصوص هر یک از مسائل مهم اکوسیستم های خزری در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی
  • انتشار کتاب، مجلات و مقالات علمی ـ پژوهشی در راستای اهداف پژوهشکده