جلسه هم اندیشی دبیران همایش و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، در محل پژوهشکده اکوسیستم های خزری تشکیل شد. 

 

 در این جلسه بر لزوم همکاری و مشارکت بیشتر دانشجویان در برگزاری همایش تاکید گردید و پیشنهاداتی از سوی دانشجویان و اساتید جهت برگزاری هر چه بهتر همایش ارائه گردید.