طرح های پژوهشی به اتمام رسیده:

ردیف عنوان طرح مجری سال شروع وضیعت طرح
۱ بررسی رویش درختان ساحلی منطقه ساری با استفاده از روش­های گاهشناسی درختی پژوهشکده ۱۳۹۰ اتمام
۲ تأثیر عوامل اقلیمی بر پهنای حلقه­های رویش گونه ارس و بازسازی اقلیم گذشته پژوهشکده ۱۳۹۱
۳ تعیین سال­های شاخص­ اقلیمی از روی حلقه­های رویش درختان راش و بلندمازو در جنگل های حوزه ساری پژوهشکده ۱۳۸۷
۴ بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقلیمی بر رویش گونه راش در جنگل­های هیرکانی (مطالعه موردی:منطقه رویشی نکا ظالمرود) پژوهشکده ۱۳۹۱

طرح های پژوهشی در دست اجرا:

ردیف عنوان طرح مجری سال شروع وضیعت طرح
۱ نقش مناطق حفاظت شده بر رونق گردشگری استان مازندران پژوهشکده ۱۳۹۲ در حال اجرا
۲ رابطه اکوتوریسم و توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان آمل)
۳ مطالعه ژئوتوریسم با استفاده از فناوری سنجش از دور
۴ مطالعه غار­های استان مازندران در توسعه گردشگری
۵ مطالعه طغیان آفات از روی دوایر سالیانه گونه بلوط بلند مازو در جنگل های خزری منطقه ساری

طرح های پژوهشی تهیه شده:

ردیف عنوان طرح مجری سال شروع وضیعت طرح
۱ بررسی وضعیت منابع آبهای زیر زمینی شمال کشور پژوهشکده پروپزال
۲ بررسی تاثیر روش جنگلداری دانه زاد بر روی ترکیب گونه ها و زاد آوری درختان
۳ بررسی نشانه های طبیعی راش و بلوط با استفاده از اطلاعات ماهواره ای
۴ بررسی کارایی مدل های تجربی EMPو فورینه  در برآورد فرسایش و سیلاب
۵ بررسی نقش ذخیره سیلاب بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
۶ بررسی ارزش اقتصادی پارک جنگلی عباس آباد بهشهر
۷ بررسی رویش گونه کاج تدا در استان گیلان
۸ بازتاب های اقتصادی و اجتماعی طرح خروج دام از جنگل
۹ بررسی حرکت های توده ای (زمین لغزشی) به منظور ارائه مدل منطقه ای پهنه بندی خطر در حوزه آبخیز لاجیم رود
۱۰ بررسی توان تولید علوفه مراتع سید محله ساری
۱۱ مطالعه و برآورد شاخص های فرسایندگی باران در مازندران
۱۲ ارزیابی توان تفرجگاهی پارک جنگلی ورگاویج در منطقه نوشهر و چالوس
۱۳ نقش مدیریت در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان منطقه یخکش
۱۴ آنالیز ناحیه ای رسوب دهی معلق با استفاده از معادله رگرسیونی در حوزه های آبخیز نکارود و  خلیج گرگان
۱۵ کاربرد داده های ماهواره ای در برآورد تولید پوشش مرتعی حوضه سفید آب تالار
۱۶ بررسی تنوع گونه ای در سه تیپ مختلف خاکی مراتع دشت گمیشان
۱۷ مطالعه پایداری  شش گونه  بومی و صنعتی جنگلهای شمال ایران در برابر حملات میکروارگانیزم  های دریای خزر