معرفی اکوسیستم های خزری 

حاشیه سرسبز دریای خزر از نعمات بسیار پربها و گوهر خیز خداوندی است که تا کنون همه ابعاد آن اعم از اکوسیستم جنگلی و مرتعی، آشیانه های اکولوژیکی، آب خیزهای سیراب کننده رودها و رودخانه ها، زیستگاه های طبیعی حیات وحش و تاثیرات مثبت آن در پالایش محیط زیست، و رفع مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه و گسترش اکوتوریسم و حتی فراتر از آن گزارش نشده است. هنگامی که از مناطق شمالی، جنوبی، شرقی و غربی حاشیه دریای خزر وارد این منطقه می شوند آثار این اکوسیستم ها ملموس تر شده و به طور ناگهانی با تغییرات اقلیمی ناشی از این تاثیرات مواجه میشود. 

 

مشخصات و پتانسیل های موجود استان مازندران 

به منظور آشنایی محققان محترم در عرصه های جنگل و اکوسیستم های جنگلی، و آگاهی از مسائل مبتلا به کارشناسان محترم جنگلداری و مراتع و در نهایت برای کمک به تعریف پروژه های تحقیقاتی در زمینه های فوق الذکر، مرور پتانسیل های طبیعی خزر و توانایی های دستگاه های اجرایی (در رفع برخی از مشکلات موجود)، بسیار ضروری می نماید. بنابراین در حد توان مشخصات استان های حاشیه خزر طرح و در خصوص آن ها بحث خواهد شد. 

مازندران در حدود ۲۳۸۳۰ کیلومتر مربع مساحت داشته که معادل ۱/۵ درصد سطح کشور می باشد. این استان دارای ۱۵ شهرستان، ۴۶ شهر، ۴۳ بخش و ۱۱۰ دهستان می باشد که ۴۶ درصد جمعیت آن در شهرها و ۵۴ درصد آن در روستاها زندگی میکنند، و بیش از دو میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت دارد که ۴/۳ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد. 

هرچه از طرف شرق استان به غرب آن نزدیک شوند درصد رطوبت افزایش یافته و میزان بارندگی نیز افزوده می شود. متوسط بارندگی در شرق استان (بهشهر) ۶۵۶ میلیمتر و در غرب آن (رامسر) ۹۴۵ میلیمتر می باشد. به همین تناسب جنگلها در غرب مرتغع تر بوده و در شیب های تند قرار دارند. ۸۳ درصد سطح استان را جنگلها و مراتع می پوشانند که معادل ۱/۲۲ سطح کل کشور است. این در حالی است که میانگین پوشش جنگل در کشور فقط ۷ درصد است. این سطح پوشش نشان دهنده وسعت نعمتی است که خداوند به مردم این استان ارزانی داشته است. وسعت جنگلها و مراتع استان یک میلیون و نهصد و هفتاد هزار هکتار می باشد. که ۷۲ درصد آن دزر حوزه ساری و ۲۸ درصد آن در حوزه نوشهر قرار دارد. وسعت جنگلهای آن نهصد و شصت و پنج هزار هکتار بوده که ۶۷/۴ درصد آن در حوزه ساری و ۳۲/۶ درصد آن در حوزه نوشهر است. بنابراین بخش مرتع آن در حدود یک میلین هکتار است.