پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری با حضور مسئولین و پژوهشگران کشوری و استانی در دانشکده منابع طبیعی برگزار شد.

 

دکتر پیر دشتی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زمین را موجود زنده دانستند و افزودند که نباید بگذاریم زمین بیمار شود، ایشان همچنین افزودند که ردپای انسان در تمامی وقایعی که در بخشی از آن به تغییر اقلیم مربوط می‌شود به وضوح دیده می‌شود و بخشی از این تغییر اقلیم تاثیر مستقیم بر طبیعت داشته مانند تغییر درختان،به طوری که تغییراتی که برای درختان  اتفاق افتاده می توانند بر تغییر اقلیم شهادت دهند.

 

 

دکتر حسینی نصر دبیر همایش یکی از چالش های زیست محیطی که امروز بشر با آن سر و کار جدی پیدا کرده است را موضوع تغییر اقلیم عنوان کرد و افزود تغییر اقلیم در جوامع مختلف انسانی، گیاهی، و آب و خاک تاثیرات شگرفی گذاشته و اثرات آن کل جوامع فوق الذکر را تحت تاثیر قرار داده است.

ایشان اظهار امیدواری کردند که این همایش بتواند بخشی از مشکلات پیش روی کشورمان را رصد نماید و گردهمآیی اساتید، محققین، کارشناسان ارشد و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را فرصت مغتنمی برای رسیدگی و حل چالش های جهانی که کشور ما را نیز در بر گرفته است دانست .

وی ادامه داد: از آنجایی که دانشگاه ها نقش موثری در چالش های پیش آمده محیط زیستی دارند، این همایش در منطقه شمال کشور در حاشیه جنگلهای هیرکانی و دریای خزر برگزار شد.

 

 

در ادامه این همایش دکتر احمد مهدوی سم شناس و اکولوژیست برجسته کشورمان به ایراد سخنرانی پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این همایش با قرائت بیانیه توسط دبیر علمی همایش، دکتر حمید جلیلوند و تقدیر از دبیران و کادر اجرایی همایش خاتمه یافت.